Customer Story

Gemeente Midden-Drenthe

Efficiëntie winst op het werken met data

Met de introductie van Privinity heeft gemeente Midden-Drenthe een winst weten te realiseren binnen het bestaande anonimiseerproces op het gebied van efficiëntie en veiligheid.

Mark van der Straten
Technisch Consultant
Gemeente Midden-Drenthe

Met name voor kleinere gemeentes zoals Midden-Drenthe – waar weinig mensen veel werk moeten verzetten – is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk met data te kunnen werken. De manier waarop Privinity hierin ondersteunt helpt ons enorm

Gemeente Midden-Drenthe is een gemeente met bijna 34.000 inwoners en is ontstaan door het samenvoegen van de gemeentes Beilen, Smilde en Westerbork. De gemeente zit midden in een vernieuwingstraject van haar dienstverlening waarin het effectief en efficiënt gebruiken van data een belangrijke plek inneemt. Met deze strategie gaat de gemeente ook steeds meer data publiceren en delen. Hierbij is het natuurlijk van essentieel belang dat de dataprivacy van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe optimaal beschermt zijn.

Om deze reden heeft de gemeente ervoor gekozen om privacygevoelige data zo veel mogelijk geanonimiseerd te verwerken en op te slaan. Hierbij werd er al snel tegen een aantal uitdagingen aangelopen. Zo was de initiële anonimiseerinrichting beperkt in haar opties waardoor een deel van de geanonimiseerde data niet meer goed bruikbaar was. Daarnaast was het anonimiseren grotendeels een handmatig proces wat het lastig te beheren en te automatiseren maakte.

Met de introductie van Privinity heeft gemeente Midden-Drenthe een efficiëntie winst weten te realiseren binnen het bestaande anonimiseerproces. Zo wordt het anonimiseren voortaan volledig geautomatiseerd uitgevoerd via een gestandaardiseerde anonimiseerconfiguratie die ervoor zorgt dat de geanonimiseerde data optimaal beschermt is. Daarnaast heeft dit ook geleid tot een winst in doorlooptijd waardoor data sneller beschikbaar is voor onderzoek-, analyse- en publicatiedoeleinden.

Parallel aan het geautomatiseerd anonimiseren van datasets is er ook een onderzoek gestart naar het breder integreren van de Privinity oplossingen, bijvoorbeeld door ook geautomatiseerd documenten te maskeren ten behoeve van de Wet Open Overheid (WOO) en Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Ook die gebieden hebben veel baat bij de efficiëntie winst van geautomatiseerd anonimiseren en maskeren.

Naast de winst op het gebied van efficiënt en veilig werken met data is er nog een veel groter voordeel te behalen met deze werkwijze: “Het is sowieso van belang om veilig met privacygevoelige gegevens om te gaan vanuit wet- en regelgeving, maar daarnaast zien wij als gemeente ook een grote kans om het vertrouwen van de inwoners richting de gemeente te vergroten. Dat vinden we enorm belangrijk, vooral nu we steeds meer data publiceren en delen” aldus Mark van der Straten.

Net als gemeente Midden-Drenthe een veiligere én efficiëntere manier van werken met privacygevoelige data realiseren?