Governance

Altijd in-control van je data door je dataprivacy maatregelen

Dankzij uitgebreide logging binnen het Privinity Privacy Platform ben je volledig in staat aan te tonen welke handelingen zijn verricht en door wie. Privinity helpt je om deze controle te krijgen, en te behouden.

Uitgebreide logging

Alle acties die uitgevoerd worden – van het opbouwen van een anonimiseerconfiguratie tot de uitvoering ervan – worden gelogd. Zo weet je altijd wie, wanneer welke dataprivacy beschermingsmaatregel toegepast heeft.

Toegankelijke rapportages

De persoon die een anonimiseerconfiguratie uitvoert is op zoek naar andere informatie dan een CISO die wil weten welke gegevens beschermd zijn. Rapportages binnen het Privinity Privacy Platform zijn toegespitst op de rol die deze raadpleegt.

Role-based Access Control

Scheidt verantwoordelijkheden door zelf te bepalen welke gebruikers welke acties uit mogen voeren binnen je Privinity Privacy Platform omgeving.

Logging op ieder niveau

Iedere actie die je uitvoert binnen je Privinity Privacy Platform omgeving wordt vastgelegd. Op die manier kun je altijd op ieder moment inzien wie welke actie wanneer heeft uitgevoerd.

Zo kun je bijvoorbeeld op detailniveau inzien welke attributen binnen je databronnen op welk moment geanonimiseerd zijn en of dit succesvol is geweest. Deze informatie kun je vervolgens ook gebruiken om aan te tonen dat je dataprivacy beschermingsmaatregelen succesvol hebt toegepast voor bijvoorbeeld een audit of certificeringstraject.

Bepaal op detailniveau wie welke functionaliteit mag gebruiken

Bepaal zelf binnen je Privinity Privacy Platform omgeving welke rol welke functionaliteiten mag uitvoeren met onze autorisatiemodule. Zo kun je tot op detailniveau aangeven wat een rol mag uitvoeren, inzien of wijzigingen.

In-control over het geanonimiseerde resultaat

Na het anonimiseren van een databron wil je natuurlijk zeker weten dat deze voldoende beschermd is. Daarom vindt er automatisch een toets plaats na het anonimiseren die de gehele databron controleert op basis van verschillende anonimiseer kwaliteitstoetsen zoals k-anonimiteit.

Deze informatie wordt per anonimiseer run vastgelegd zodat je via rapportages gemakkelijk in de gaten kan houden of de kwaliteit van anonimiseren toe- of afneemt naarmate de gegevens in je databronnen veranderen.

Audits en certificering

Als organisatie moet je aan kunnen tonen welke maatregelen er zijn getroffen om privacygevoelige gegevens op een veilige manier te verwerken. Als verwerkingsverantwoordelijke ben je bijvoorbeeld verplicht te voldoen aan de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Ook voor het behalen van bepaalde certificeringen, zoals ISO27001 en NEN7510, wordt gevraagd welke maatregelen zijn getroffen om privacygevoelige gegevens veilig te verwerken. Met de mogelijkheden binnen het Privinity Privacy Platform ben je volledig in staat hier op een efficiënte wijze aan te voldoen.

Plan een Proof of Concept

Ben je benieuwd hoe het Privinity Privacy Platform de privacygevoelige gegevens binnen jouw organisatie kan beschermen? Door middel van een Proof of Concept (PoC) laten we alle mogelijkheden binnen je eigen omgeving direct zien!