Customer Story

Itris

Klanten van Itris testen veilig met productie-like data

Hoe Itris doormiddel van anonimiseren woningcorporaties ondersteunt in het voldoen aan wet- en regelgeving

Itris levert met ViewPoint een modern, volledig web gebaseerd ERP-systeem dat geïntegreerde standaardfunctionaliteit biedt op het gebied van Bezit, Klant, Financiën, Portalen en Kantoor. ViewPoint is dé standaard voor woningcorporaties, van klein tot groot. Het ERP-systeem is gemakkelijk te bereiken via de Private Cloud. De huurder wordt altijd centraal gesteld.

 

Binnen woningcorporaties worden voor de primaire processen op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. Woningcorporaties hebben in de samenwerking de rol van verwerkingsverantwoordelijke en Itris die van verwerker. Itris borgt in deze samenwerking dat het verwerken van persoonsgegevens zonder risico’s kan plaatsvinden.

 

Om ervoor te zorgen dat woningcorporaties niet hoeven te testen met productiedata, of cursussen hoeven te geven met productiedata, levert Itris acceptatieomgevingen met geanonimiseerde data. Het resultaat is een omgeving met voor de woningcorporatie bruikbare, actuele en representatieve gegevens. Het anonimiseren van gegevens is specialistisch werk en daarom is Itris de samenwerking aangegaan met Privinity. Met deze samenwerking zorgt Itris ervoor dat de dienstverlening blijvend en optimaal geleverd kan worden en de persoonsgegevens van huurders, woningzoekenden en medewerkers beschermd blijven. De personen van wie de gegevens verwerkt worden kunnen er zo van uitgaan dat de gegevens verwerkt worden voor de primaire processen van woningcorporaties. Uitgangspunt is om daarbij het proces zo ver mogelijk te automatiseren.

 

Het anonimiseren wordt door Itris in de acceptatieomgeving van de klant uitgevoerd, op geen moment verlaat de data de beveiligde omgeving van de klant. Itris heeft het gebruik van de software van Privinity opgenomen in de development processen. Elk project wat wordt uitgevoerd op de R&D afdeling doet een inschatting op de impact van het verwerken van persoonsgegevens. Waar impact optreedt kan direct worden afgewogen of er aanpassingen nodig zijn in de configuratie van het anonimiseren van data. Zo kan Itris bij elke nieuwe release van ViewPoint benodigde updates uitbrengen aan de anonimiseren dienstverlening. Klanten kunnen er dus bij elke nieuwe release van ViewPoint van uitgaan dat persoonsgevoelige gegevens optimaal zijn beschermd bij het werken in hun acceptatieomgeving.

 

Itris faciliteert met deze dienstverlening anonimiseren haar klanten, om te voldoen aan de AVG. De woningcorporaties werken met geanonimiseerde data en zijn in staat om met het resultaat en opgeslagen logbestanden aan te tonen dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Waar nodig helpt dit woningcorporaties ook in het aantonen van maatregelen voor bepaalde certificering. Denk hierbij aan de ISO 27001/2 en de hierop gebaseerde Baseline Informatiebeveiliging Corporaties (BIC).

 

Itris heeft gekozen voor een samenwerking met Privinity vanwege de continue ontwikkeling en verbetering van haar product als ook de mate van flexibiliteit in de samenwerking. Toekomstige ontwikkelingen kunnen optimaal worden afgestemd.

Net als Itris veilig software testen op basis van geanonimiseerde data?